Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn mua hàng và thanh toán trực tuyến tại Website của DENHOCCHOBE.COM với các bước rất đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi.

BƯỚC 1: Đọc và tìm hiểu rõ thông tin sản phẩm, chọn Màu sắc và số lượng sản phẩm yêu thích, sau đó nhấn nút MUA NGAY màu đỏ hiển thị bên dưới.

BƯỚC 2: Kiểm tra thông tin sản phẩm, nhập thông tin mua hàng bao gồm: Tên (1) , Số điện thoại (2), Địa chỉ (3) và Ghi chú, nhấn nút Sử dụng mã giảm giánhập mã (4) (nếu có) và nhấn Áp dụng (5). Sau đó kiểm tra lại giá trị đơn hàng.chọn ĐẶT HÀNG NGAY

Đơn hàng sẽ được bộ phận xử lý đơn hàng online xử lý, trong 30 phút , DENHOCCHOBE.COM sẽ liên hệ để xác nhận đơn hàng